Tủ lạnh LG

Hotline 02256.558.558

(Online từ 8h30 - 21h từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Danh mục sản phẩm

Tủ lạnh LG inverter 209 lít GN-L225S
Tủ lạnh LG inverter 209 lít GN-L225S

4.190.000 ₫

6.990.000 ₫ -40 %

TỦ LẠNH LG GR-R267LGK
TỦ LẠNH LG GR-R267LGK

48.400.000 ₫

48.400.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh LG GR-S362S
Tủ lạnh LG GR-S362S

14.590.000 ₫

18.000.000 ₫ -19 %

Tủ lạnh LG GR-P217BPN
Tủ lạnh LG GR-P217BPN

30.890.000 ₫

40.000.000 ₫ -23 %

Tủ lạnh LG GR-502S
Tủ lạnh LG GR-502S

8.190.000 ₫

9.000.000 ₫ -9 %

Tủ lạnh LG GN-L272BS
Tủ lạnh LG GN-L272BS

7.520.000 ₫

8.900.000 ₫ -16 %

TỦ LẠNH LG GR-J317WSBN
TỦ LẠNH LG GR-J317WSBN

55.000.000 ₫

80.900.000 ₫ -32 %

Tủ lạnh LG GN-L222PS
Tủ lạnh LG GN-L222PS

6.290.000 ₫

8.900.000 ₫ -29 %

Tủ lạnh LG GN-L222BS
Tủ lạnh LG GN-L222BS

6.900.000 ₫

7.650.000 ₫ -10 %

Tủ lạnh LG GN-L222BF
Tủ lạnh LG GN-L222BF

7.210.000 ₫

8.900.000 ₫ -19 %

Tủ lạnh LG GN-L202PS
Tủ lạnh LG GN-L202PS

5.690.000 ₫

7.290.000 ₫ -22 %

Tủ lạnh LG GN-L202BS
Tủ lạnh LG GN-L202BS

6.290.000 ₫

7.390.000 ₫ -15 %

Tủ lạnh LG GR-P267LSN
Tủ lạnh LG GR-P267LSN

41.690.000 ₫

54.900.000 ₫ -24 %

TỦ LẠNH LG GR-R267LS
TỦ LẠNH LG GR-R267LS

24.990.000 ₫

37.900.000 ₫ -34 %

Tủ lạnh LG GR-R227BPJ.ABWPSVN
Tủ lạnh LG GR-R227BPJ.ABWPSVN

24.290.000 ₫

30.900.000 ₫ -21 %

Tủ lạnh LG GR-P227BSN.ANSPSVN
Tủ lạnh LG GR-P227BSN.ANSPSVN

35.255.000 ₫

39.900.000 ₫ -12 %

Tủ lạnh LG GR-P227BPN.ABWPSVN
Tủ lạnh LG GR-P227BPN.ABWPSVN

37.015.000 ₫

41.900.000 ₫ -12 %

Tủ lạnh LG GR-B227BSJ
Tủ lạnh LG GR-B227BSJ

21.500.000 ₫

25.900.000 ₫ -17 %

TỦ LẠNH LG GR-B227BPJ
TỦ LẠNH LG GR-B227BPJ

22.290.000 ₫

27.900.000 ₫ -20 %

Tủ lạnh LG GR-R217BPJ
Tủ lạnh LG GR-R217BPJ

23.463.000 ₫

26.490.000 ₫ -11 %

Tủ lạnh LG GR-B217BSJ
Tủ lạnh LG GR-B217BSJ

19.459.000 ₫

20.890.000 ₫ -7 %

Tủ lạnh LG GR-B217CPC
Tủ lạnh LG GR-B217CPC

18.260.000 ₫

18.490.000 ₫ -1 %

Tủ lạnh LG GR-B217CLC
Tủ lạnh LG GR-B217CLC

18.095.000 ₫

18.290.000 ₫ -1 %

TỦ LẠNH LG GR-G702W
TỦ LẠNH LG GR-G702W

12.350.000 ₫

16.900.000 ₫ -27 %

Tủ lạnh LG GR-G702G
Tủ lạnh LG GR-G702G

13.640.000 ₫

14.590.000 ₫ -7 %

TỦ LẠNH LG GR-G602G
TỦ LẠNH LG GR-G602G

10.400.000 ₫

14.090.000 ₫ -26 %

Tủ lạnh LG GR-D502TK
Tủ lạnh LG GR-D502TK

13.090.000 ₫

13.900.000 ₫ -6 %

TỦ LẠNH LG GR-C572MG
TỦ LẠNH LG GR-C572MG

10.590.000 ₫

14.900.000 ₫ -29 %

Tủ lạnh LG GR-C502MG
Tủ lạnh LG GR-C502MG

12.100.000 ₫

12.900.000 ₫ -6 %

Tủ lạnh LG GR-C502S
Tủ lạnh LG GR-C502S

10.230.000 ₫

10.900.000 ₫ -6 %

Tủ lạnh LG GR-C402S
Tủ lạnh LG GR-C402S

7.550.000 ₫

9.790.000 ₫ -23 %

Tủ lạnh LG GR-C402MG
Tủ lạnh LG GR-C402MG

11.055.000 ₫

10.900.000 ₫ --1 %

Tủ lạnh LG GR-C362S
Tủ lạnh LG GR-C362S

7.250.000 ₫

9.190.000 ₫ -21 %

Tủ lạnh LG GR-C362MG
Tủ lạnh LG GR-C362MG

9.900.000 ₫

10.010.000 ₫ -1 %

TỦ LẠNH LG GR-S402PG
TỦ LẠNH LG GR-S402PG

9.250.000 ₫

11.590.000 ₫ -20 %

Tủ lạnh LG GR-S402S
Tủ lạnh LG GR-S402S

9.075.000 ₫

9.790.000 ₫ -7 %

Tủ lạnh LG GN-255PG
Tủ lạnh LG GN-255PG

6.990.000 ₫

7.350.000 ₫ -5 %

Tủ lạnh LG GN-235PG
Tủ lạnh LG GN-235PG

6.765.000 ₫

6.720.000 ₫ --1 %

Tủ lạnh LG GN-205MG
Tủ lạnh LG GN-205MG

6.545.000 ₫

6.500.000 ₫ --1 %

Tủ lạnh LG GN-205PG
Tủ lạnh LG GN-205PG

6.400.000 ₫

6.435.000 ₫ -1 %

Tủ lạnh LG GN-205SS
Tủ lạnh LG GN-205SS

6.080.000 ₫

6.105.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh LG GN-185MG
Tủ lạnh LG GN-185MG

5.970.000 ₫

5.995.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh LG GN-185PG
Tủ lạnh LG GN-185PG

5.775.000 ₫

5.870.000 ₫ -2 %

Tủ lạnh LG GN-185SS
Tủ lạnh LG GN-185SS

5.115.000 ₫

5.550.000 ₫ -8 %


Điện máy Hoàng Gia
Địa chỉ: số 11 Lê Hồng Phong, Đông khê, Hải Phòng
Điện thoại: 02256.558558 - Email: dientuhoanggia.hp@gmail.com
Gọi ngay: 02256.558.558