Tủ lạnh Electrolux

Hotline 02256.558.558

(Online từ 8h30 - 21h từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Danh mục sản phẩm

Tủ lạnh Electrolux 85 lít EUM0900SA
Tủ lạnh Electrolux 85 lít EUM0900SA

2.390.000 ₫

2.990.000 ₫ -20 %

TỦ LẠNH ELECTROLUX EUM0500SB
TỦ LẠNH ELECTROLUX EUM0500SB

2.190.000 ₫

2.990.000 ₫ -27 %

Tủ lạnh Aqua AQR-IW378EB(SW)
Tủ lạnh Aqua AQR-IW378EB(SW)

12.250.000 ₫

14.190.000 ₫ -14 %

Tủ lạnh Electrolux ESE5687SB-TH
Tủ lạnh Electrolux ESE5687SB-TH

35.900.000 ₫

35.900.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux EQE6807SD
Tủ lạnh Electrolux EQE6807SD

34.900.000 ₫

34.900.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux EBE3200SA-RVN
Tủ lạnh Electrolux EBE3200SA-RVN

10.490.000 ₫

10.490.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux EBB3200PA-RVN
Tủ lạnh Electrolux EBB3200PA-RVN

9.690.000 ₫

9.690.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux EBB2600PA-RVN
Tủ lạnh Electrolux EBB2600PA-RVN

7.890.000 ₫

7.890.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux EME3500SA-RVN
Tủ lạnh Electrolux EME3500SA-RVN

11.290.000 ₫

11.290.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux EME2600SA-RVN
Tủ lạnh Electrolux EME2600SA-RVN

9.900.000 ₫

9.900.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux ETE5107SD-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETE5107SD-RVN

15.990.000 ₫

15.990.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux ETM4407SD-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETM4407SD-RVN

12.990.000 ₫

12.990.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux ETE3500SE-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETE3500SE-RVN

7.990.000 ₫

14.490.000 ₫ -45 %

Tủ lạnh Electrolux ETB3500PE-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETB3500PE-RVN

9.890.000 ₫

9.890.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux ETE3200SE-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETE3200SE-RVN

9.590.000 ₫

9.590.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux ETB3200PE-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETB3200PE-RVN

8.690.000 ₫

8.690.000 ₫ -0 %

Tủ lạnh Electrolux ETM5107SD-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETM5107SD-RVN

12.990.000 ₫

22.490.000 ₫ -42 %

Tủ lạnh Electrolux ETE4407SD-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETE4407SD-RVN

10.490.000 ₫

18.190.000 ₫ -42 %

Tủ lạnh Electrolux ETB2600PE-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETB2600PE-RVN

7.190.000 ₫

8.585.000 ₫ -16 %

Tủ lạnh Electrolux ETB2300PE-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETB2300PE-RVN

6.290.000 ₫

7.630.000 ₫ -18 %

Tủ lạnh Electrolux ETB2100PE-RVN
Tủ lạnh Electrolux ETB2100PE-RVN

5.990.000 ₫

7.650.000 ₫ -22 %

Tủ lạnh Electrolux EBE3500SA-RVN
Tủ lạnh Electrolux EBE3500SA-RVN

11.190.000 ₫

13.194.000 ₫ -15 %

Tủ lạnh Electrolux EBB3500PA-RVN
Tủ lạnh Electrolux EBB3500PA-RVN

10.390.000 ₫

12.596.000 ₫ -18 %

Tủ lạnh Elextrolux ESE5687SB
Tủ lạnh Elextrolux ESE5687SB

38.990.000 ₫

41.031.000 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux EQE6807SC
Tủ lạnh Elextrolux EQE6807SC

38.100.000 ₫

40.131.000 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux EQE6307SA
Tủ lạnh Elextrolux EQE6307SA

38.850.000 ₫

39.231.000 ₫ -1 %

Tủ lạnh Elextrolux EBB3500PA
Tủ lạnh Elextrolux EBB3500PA

11.950.000 ₫

12.596.450 ₫ -5 %

TỦ LẠNH ELECHTROLUX EBE3200SA
TỦ LẠNH ELECHTROLUX EBE3200SA

10.490.000 ₫

11.927.950 ₫ -12 %

Tủ lạnh Elextrolux EBB3200PA
Tủ lạnh Elextrolux EBB3200PA

10.890.000 ₫

11.450.450 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux EBB2600PA
Tủ lạnh Elextrolux EBB2600PA

8.350.000 ₫

8.776.450 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux EME3500SA
Tủ lạnh Elextrolux EME3500SA

12.350.000 ₫

12.978.450 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux EME2600SA
Tủ lạnh Elextrolux EME2600SA

10.950.000 ₫

11.545.950 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux ETE5107SD
Tủ lạnh Elextrolux ETE5107SD

17.250.000 ₫

19.185.950 ₫ -10 %

Tủ lạnh Elextrolux ETM4407SD
Tủ lạnh Elextrolux ETM4407SD

14.250.000 ₫

15.843.450 ₫ -10 %

Tủ lạnh Elextrolux ETB3500PE
Tủ lạnh Elextrolux ETB3500PE

10.850.000 ₫

12.023.450 ₫ -10 %

Tủ lạnh Elextrolux ETE3200SE
Tủ lạnh Elextrolux ETE3200SE

10.950.000 ₫

11.545.950 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux ETB3200PE
Tủ lạnh Elextrolux ETB3200PE

9.790.000 ₫

10.877.450 ₫ -10 %

Tủ lạnh Elextrolux ETB2603PC
Tủ lạnh Elextrolux ETB2603PC

9.750.000 ₫

10.247.150 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux ETB2603SC
Tủ lạnh Elextrolux ETB2603SC

10.600.000 ₫

11.163.950 ₫ -5 %

Tủ lạnh Elextrolux ETB1800PC
Tủ lạnh Elextrolux ETB1800PC

6.450.000 ₫

6.484.451 ₫ -1 %


Điện máy Hoàng Gia
Địa chỉ: số 11 Lê Hồng Phong, Đông khê, Hải Phòng
Điện thoại: 02256.558558 - Email: dientuhoanggia.hp@gmail.com
Gọi ngay: 02256.558.558