Tủ lạnh Aqua

Hotline 02256.558.558

(Online từ 8h30 - 21h từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Danh mục sản phẩm

Tủ lạnh Aqua Inverter 515 lít AQR-IG686AM GB
Tủ lạnh Aqua Inverter 515 lít AQR-IG686AM GB

32.900.000 ₫

36.790.000 ₫ -11 %

TỦ LẠNH AQUA AQR-IG656AM (GB)
TỦ LẠNH AQUA AQR-IG656AM (GB)

22.500.000 ₫

23.590.000 ₫ -5 %

TỦ LẠNH AQUA 547 LÍT AQR-IG595AM (GB)
TỦ LẠNH AQUA 547 LÍT AQR-IG595AM (GB)

19.990.000 ₫

20.390.000 ₫ -2 %

TỦ LẠNH AQUA 518 LÍT AQR-IG585AS (GB)
TỦ LẠNH AQUA 518 LÍT AQR-IG585AS (GB)

18.590.000 ₫

19.800.000 ₫ -6 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 510 lít AQR-I565AS BS
Tủ lạnh Aqua Inverter 510 lít AQR-I565AS BS

18.290.000 ₫

20.500.000 ₫ -11 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IGW525EM GB
Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IGW525EM GB

22.500.000 ₫

24.300.000 ₫ -7 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB
Tủ lạnh Aqua Inverter 456 lít AQR-IG525AM GB

17.590.000 ₫

19.290.000 ₫ -9 %

TỦ LẠNH AQUA AQR-IG316DN (GG)
TỦ LẠNH AQUA AQR-IG316DN (GG)

8.290.000 ₫

9.190.000 ₫ -10 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 301 lít AQR-IG316DN GB
Tủ lạnh Aqua Inverter 301 lít AQR-IG316DN GB

8.290.000 ₫

8.990.000 ₫ -8 %

Tủ Lạnh AQUA Inverter 284 Lít AQR-IG296DN(GB)
Tủ Lạnh AQUA Inverter 284 Lít AQR-IG296DN(GB)

6.990.000 ₫

7.590.000 ₫ -8 %

TỦ LẠNH AQUA 350 LÍT AQR-IG378EB (GB)
TỦ LẠNH AQUA 350 LÍT AQR-IG378EB (GB)

13.490.000 ₫

14.190.000 ₫ -5 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-IW378EB BS
Tủ lạnh Aqua Inverter 320 lít AQR-IW378EB BS

12.790.000 ₫

14.190.000 ₫ -10 %

Tủ lạnh Aqua 292 lít AQR-IG338EB GB
Tủ lạnh Aqua 292 lít AQR-IG338EB GB

11.490.000 ₫

12.890.000 ₫ -11 %

Tủ lạnh Aqua AQR-IW338EB(SW)
Tủ lạnh Aqua AQR-IW338EB(SW)

10.850.000 ₫

12.090.000 ₫ -10 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 288 lít AQR-IW338EB BS
Tủ lạnh Aqua Inverter 288 lít AQR-IW338EB BS

10.850.000 ₫

12.100.000 ₫ -10 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-IG298EB GB
Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-IG298EB GB

9.990.000 ₫

11.490.000 ₫ -13 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS
Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS

8.990.000 ₫

9.990.000 ₫ -10 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS
Tủ lạnh Aqua Inverter 260 lít AQR-I298EB BS

8.490.000 ₫

9.890.000 ₫ -14 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 344 lít AQR-IG386DN GBN
Tủ lạnh Aqua Inverter 344 lít AQR-IG386DN GBN

9.590.000 ₫

10.990.000 ₫ -13 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 318 lít AQR-IG356DN GBN
Tủ lạnh Aqua Inverter 318 lít AQR-IG356DN GBN

8.990.000 ₫

9.990.000 ₫ -10 %

Tủ Lạnh AQUA Inverter 284 Lít AQR-I288EN(BL)
Tủ Lạnh AQUA Inverter 284 Lít AQR-I288EN(BL)

6.790.000 ₫

7.790.000 ₫ -13 %

Tủ lạnh Aqua Inveter 235 lít AQR-IG248EN (GB)
Tủ lạnh Aqua Inveter 235 lít AQR-IG248EN (GB)

6.990.000 ₫

7.690.000 ₫ -9 %

Tủ lạnh Aqua AQR-I248EN - 249L Inverter
Tủ lạnh Aqua AQR-I248EN - 249L Inverter

6.490.000 ₫

6.690.000 ₫ -3 %

TỦ LẠNH AQUA 204 LÍT AQR-I227BN (DC)
TỦ LẠNH AQUA 204 LÍT AQR-I227BN (DC)

4.690.000 ₫

6.990.000 ₫ -33 %

Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-I209DN DC
Tủ lạnh Aqua Inverter 186 lít AQR-I209DN DC

4.490.000 ₫

5.690.000 ₫ -21 %

Tủ lạnh Aqua AQR-209DN
Tủ lạnh Aqua AQR-209DN

4.550.000 ₫

6.290.000 ₫ -28 %

Tủ Lạnh AQUA Inverter 252 Lít AQR-IP257BN(DB)
Tủ Lạnh AQUA Inverter 252 Lít AQR-IP257BN(DB)

5.990.000 ₫

8.150.000 ₫ -27 %

Tủ lạnh Aqua AQR-I210DN
Tủ lạnh Aqua AQR-I210DN

5.190.000 ₫

6.490.000 ₫ -20 %

Tủ lạnh Aqua AQR-189DN 165 lít
Tủ lạnh Aqua AQR-189DN 165 lít

4.290.000 ₫

5.000.000 ₫ -14 %


Điện máy Hoàng Gia
Địa chỉ: số 11 Lê Hồng Phong, Đông khê, Hải Phòng
Điện thoại: 02256.558558 - Email: dientuhoanggia.hp@gmail.com
Gọi ngay: 02256.558.558