Máy giặt LG

Hotline 02256.558.558

(Online từ 8h30 - 21h từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Danh mục sản phẩm

Máy giặt LG Inverter 8 kg FC1408S3E
Máy giặt LG Inverter 8 kg FC1408S3E

9.150.000 ₫

11.590.000 ₫ -21 %

Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S4W
Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S4W

8.850.000 ₫

12.290.000 ₫ -28 %

Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S2W
Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S2W

9.950.000 ₫

12.990.000 ₫ -23 %

Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S2E
Máy giặt LG Inverter 9 kg FC1409S2E

10.950.000 ₫

12.590.000 ₫ -13 %

Máy giặt sấy LG Inverter 8 kg FC1408D4W
Máy giặt sấy LG Inverter 8 kg FC1408D4W

11.500.000 ₫

12.690.000 ₫ -9 %

Máy giặt LG 9 kg FC1409S3W
Máy giặt LG 9 kg FC1409S3W

8.990.000 ₫

10.900.000 ₫ -18 %

Máy giặt LG Inverter 7.5 kg FC1475N5W
Máy giặt LG Inverter 7.5 kg FC1475N5W

5.990.000 ₫

8.990.000 ₫ -33 %

Máy giặt LG Inverter 8 kg FC1408S5W
Máy giặt LG Inverter 8 kg FC1408S5W

8.350.000 ₫

8.990.000 ₫ -7 %

Máy giặt LG 8 kg WF-S8019BW
Máy giặt LG 8 kg WF-S8019BW

3.690.000 ₫

5.190.000 ₫ -29 %

 Máy giặt lồng ngang LG - 7.0 Kg: WD8600
Máy giặt lồng ngang LG - 7.0 Kg: WD8600

7.990.000 ₫

10.000.000 ₫ -20 %

MÁY GIẶT LG WF-C7417T
MÁY GIẶT LG WF-C7417T

3.990.000 ₫

4.490.000 ₫ -11 %

MÁY GIẶT LG WD-12600
MÁY GIẶT LG WD-12600

12.650.000 ₫

10.290.000 ₫ --23 %

MÁY GIẶT LG WF-C7217C
MÁY GIẶT LG WF-C7217C

3.800.000 ₫

3.800.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG  WF-8419FS
Máy giặt LG WF-8419FS

5.290.000 ₫

5.490.000 ₫ -4 %

MÁY GIẶT LG WD-7800
MÁY GIẶT LG WD-7800

8.290.000 ₫

8.290.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-8600
MÁY GIẶT LG WD-8600

8.750.000 ₫

8.750.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-9600
MÁY GIẶT LG WD-9600

9.200.000 ₫

9.200.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-10600
MÁY GIẶT LG WD-10600

10.290.000 ₫

10.290.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG  WD-11600
Máy giặt LG WD-11600

10.450.000 ₫

12.690.000 ₫ -18 %

MÁY GIẶT LG WD-13600
MÁY GIẶT LG WD-13600

12.350.000 ₫

12.350.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-14660
MÁY GIẶT LG WD-14660

14.100.000 ₫

14.100.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-15660
MÁY GIẶT LG WD-15660

14.290.000 ₫

14.290.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-18600
MÁY GIẶT LG WD-18600

16.490.000 ₫

16.490.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-17DW
MÁY GIẶT LG WD-17DW

19.500.000 ₫

21.850.000 ₫ -11 %

MÁY GIẶT LG WD-20600
MÁY GIẶT LG WD-20600

18.250.000 ₫

18.250.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-23600
MÁY GIẶT LG WD-23600

19.790.000 ₫

19.790.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-21600
MÁY GIẶT LG WD-21600

21.550.000 ₫

21.550.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WD-35600
MÁY GIẶT LG WD-35600

29.500.000 ₫

29.500.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG  WF-S7617MS
Máy giặt LG WF-S7617MS

4.390.000 ₫

4.710.000 ₫ -7 %

MÁY GIẶT LG WF-S7819MS
MÁY GIẶT LG WF-S7819MS

4.650.000 ₫

4.650.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG  WF-S7817MS
Máy giặt LG WF-S7817MS

4.675.000 ₫

4.560.000 ₫ --3 %

MÁY GIẶT LG WF-S8019MS
MÁY GIẶT LG WF-S8019MS

4.850.000 ₫

4.850.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG  WF-C7217T
Máy giặt LG WF-C7217T

3.795.000 ₫

3.795.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG WF-C7417B
Máy giặt LG WF-C7417B

4.125.000 ₫

4.125.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG WF-S7617PS
Máy giặt LG WF-S7617PS

4.378.000 ₫

4.378.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG  WF-S7817PS
Máy giặt LG WF-S7817PS

4.510.000 ₫

5.150.000 ₫ -12 %

Máy giặt LG WF-S8017ST
Máy giặt LG WF-S8017ST

4.829.000 ₫

4.829.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG WF-S8019SR
Máy giặt LG WF-S8019SR

5.225.000 ₫

5.225.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG WF-S8019SG
Máy giặt LG WF-S8019SG

5.225.000 ₫

5.225.000 ₫ -0 %

MÁY GIẶT LG WF-S1015TT
MÁY GIẶT LG WF-S1015TT

5.690.000 ₫

5.690.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG WF-S1215TT
Máy giặt LG WF-S1215TT

6.402.000 ₫

6.402.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG  WF-D8525DDD
Máy giặt LG WF-D8525DDD

6.875.000 ₫

7.990.000 ₫ -14 %

MÁY GIẶT LG WF-D8527DD
MÁY GIẶT LG WF-D8527DD

8.250.000 ₫

8.250.000 ₫ -0 %

Máy giặt LG  WF-D8525DD
Máy giặt LG WF-D8525DD

7.645.000 ₫

8.060.000 ₫ -5 %


Điện máy Hoàng Gia
Địa chỉ: số 11 Lê Hồng Phong, Đông khê, Hải Phòng
Điện thoại: 02256.558558 - Email: dientuhoanggia.hp@gmail.com
Gọi ngay: 02256.558.558