Điều hòa Daikin

Hotline 02256.558.558

(Online từ 8h30 - 21h từ Thứ 2 - Chủ Nhật)

Danh mục sản phẩm

 Điều hòa Daikin FTV25BXV1V
Điều hòa Daikin FTV25BXV1V

7.200.000 ₫

8.600.000 ₫ -16 %

 ĐIỀU HOÀ DAIKIN FTXM35HVMV
ĐIỀU HOÀ DAIKIN FTXM35HVMV

13.890.000 ₫

15.300.000 ₫ -9 %

 Điều hòa Daikin FTXM25HVMV
Điều hòa Daikin FTXM25HVMV

11.190.000 ₫

12.800.000 ₫ -13 %

 Điều hòa Daikin FTXD60HVMV
Điều hòa Daikin FTXD60HVMV

25.990.000 ₫

30.900.000 ₫ -16 %

 Điều hoà Daikin 1 chiều FTKS35GVMV
Điều hoà Daikin 1 chiều FTKS35GVMV

12.990.000 ₫

15.600.000 ₫ -17 %

 Điều hòa Daikin FTKC25QVMV
Điều hòa Daikin FTKC25QVMV

9.990.000 ₫

11.000.000 ₫ -9 %

Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9

7.850.000 ₫

8.600.000 ₫ -9 %

Điều hòa Daikin FTKV60NVMV
Điều hòa Daikin FTKV60NVMV

32.230.000 ₫

32.230.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKV50NVMV
Điều hòa Daikin FTKV50NVMV

23.050.000 ₫

23.050.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKV35NVMV
Điều hòa Daikin FTKV35NVMV

14.850.000 ₫

14.850.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKV25NVMV
Điều hòa Daikin FTKV25NVMV

12.600.000 ₫

12.600.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXS71FVMV
Điều hòa Daikin FTXS71FVMV

38.280.000 ₫

38.280.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXS60FVMA
Điều hòa Daikin FTXS60FVMA

30.250.000 ₫

30.250.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXS60FVMV
Điều hòa Daikin FTXS60FVMV

33.550.000 ₫

33.550.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXS50FVMA
Điều hòa Daikin FTXS50FVMA

23.980.000 ₫

23.980.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXS35GVMA
Điều hòa Daikin FTXS35GVMA

15.890.000 ₫

15.890.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA

32.780.000 ₫

32.780.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKS60FVMA
Điều hòa Daikin FTKS60FVMA

28.850.000 ₫

28.850.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXD60FVM
Điều hòa Daikin FTXD60FVM

30.580.000 ₫

30.580.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXD50HVMV
Điều hòa Daikin FTXD50HVMV

22.770.000 ₫

22.770.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKC35NV1V
Điều hòa Daikin FTKC35NV1V

12.100.000 ₫

12.100.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKC25NV1V
Điều hòa Daikin FTKC25NV1V

10.050.000 ₫

10.050.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKC60NVMV
Điều hòa Daikin FTKC60NVMV

25.850.000 ₫

25.850.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKC50NVMV
Điều hòa Daikin FTKC50NVMV

18.700.000 ₫

18.700.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKC35NVMV
Điều hòa Daikin FTKC35NVMV

12.100.000 ₫

12.100.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTKD25HVMV
Điều hòa Daikin FTKD25HVMV

9.900.000 ₫

9.900.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTNE60MV1V/ RE60MV1V
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V/ RE60MV1V

19.950.000 ₫

19.950.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTNE50MV1V/ RE50MV1V
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V/ RE50MV1V

14.520.000 ₫

14.520.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9

9.850.000 ₫

11.000.000 ₫ -10 %

Điều hòa Daikin FTXS50FVMV
Điều hòa Daikin FTXS50FVMV

23.980.000 ₫

23.980.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXS25GVMV
Điều hòa Daikin FTXS25GVMV

12.600.000 ₫

15.000.000 ₫ -16 %

Điều hòa Daikin FTXD35HVMV
Điều hòa Daikin FTXD35HVMV

14.650.000 ₫

14.650.000 ₫ -0 %

Điều hòa Daikin FTXD25HVMV
Điều hòa Daikin FTXD25HVMV

12.100.000 ₫

12.100.000 ₫ -0 %

Điều hoà Daikin FTE50LV1V
Điều hoà Daikin FTE50LV1V

14.750.000 ₫

15.996.000 ₫ -8 %

Điều hòa Daikin FTE35LV1V
Điều hòa Daikin FTE35LV1V

9.200.000 ₫

10.384.000 ₫ -11 %

Điều hòa Daikin FTE25LV1V
Điều hòa Daikin FTE25LV1V

7.750.000 ₫

8.019.000 ₫ -3 %


Điện máy Hoàng Gia
Địa chỉ: số 11 Lê Hồng Phong, Đông khê, Hải Phòng
Điện thoại: 02256.558558 - Email: dientuhoanggia.hp@gmail.com
Gọi ngay: 02256.558.558